Техничка информација

БЕНДИ произведува вентили на моторот со внатрешно согорување. Главно постојат два различни типа на вентили кои се користат во моторите со внатрешно согорување, диференцирани како Вентил за внесување и Издувен вентил. Вентилите наречени вентили на моторот За внесување дозволуваат мешавина на гориво и воздух да влезат во цилиндерот, а вентилот за издувни гасови дозволува евакуација од цилиндарот. Овој процес се одвива постојано во моторот што работи.

fg